ရူဂ်ီေငြေရးေၾကးေရး ကုမၸဏီ၏ သတင္းေကာင္းတစ္ခု

အခုခ်ိန္ကစၿပီး Ryuji Finance မွပစၥည္းမ်ားကို Online Shopping ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း 5000 ေက်ာ္ကို သင့္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သင့္အိမ္အေရာက္ Free Delivery လုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ႏွင့္ နယ္မွ Customer မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ကားဂိတ္မ်ားသို႔ Free Delivery ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ။

အိမ္မွာေနရင္း လြယ္ကူစြာေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ Link ကို Click ႏွိပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

 

အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

01 210 620,01 210 459,01 212 051

[Website]
https://products.ryujifinance.com/