ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

Ryuji Finance Co., Ltd. တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Ryuji Finance ၏ ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးပဲြအား ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) ၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီအေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ Hire Purchase လုပ္ငန္းအား ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ တိုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းပံုစံမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုအတူတကြမွ်ေဝ၍ သင္၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းကို အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ Ryuji Finance မွ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုသဖြယ္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ ေန႔လယ္စာအခ်ိဳပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံမွာျဖစ္သည့္အျပင္ သင္သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါမည္။


က်င္းပမည့္ရက္စြဲ : ၂၅ . ၆ . ၂၀၁၇ (တနဂၤေႏြေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : ေန႔လယ္ ၀၂ း ၀၀ နာရီ ~ ၀၄ း ၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ : Ryuji Finance Co., Ltd. ရန္ကုန္။

လကၻက္ရည္၊ မုန္႔ တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံပါမည္။ * ဝင္ေၾကးေပးရန္မလိုပါ။ * ေဆြးေႏြးပြဲအား ေန႔လယ္ ၂ နာရီတိတိတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

အမွတ္ (၂၅၀)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

ဖုန္း +၉၅၁ ၂၁၀၄၅၉၊ ၂၁၀၆၂၀၊ ၂၁၂၀၅၁၊ ၂၂၂၁၇၉၊ ၂၂၇၀၇၉၊ ရံုးခ်ိန္ (တနလၤာမွစေန၊ ၉း၀၀-၅း၀၀ နာရီ)


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

What is an Agent?
http://ryujifinance.com/mm-agent/

နဝမအၾကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲသတင္းလႊာ
http://ryujifinance.com/mm-report-9th-agent-seminar/