ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

invitation_card_5th

Alfa Hotel ေခါင္မိုးထပ္ရွိ Sapphire Lounge တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Ryuji Finance ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးပဲြအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) ၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီအေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ Hire Purchase လုပ္ငန္းအား ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ တိုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းပံုစံမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုအတူတကြမွ်ေဝ၍ သင္၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းကို အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ Ryuji Finance မွ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုသဖြယ္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံမွာျဖစ္သည့္အျပင္ သင္သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါမည္။


က်င္းပမည့္ရက္စြဲ : ၁၈ . ၁၂ . ၂၀၁၆ (တနဂၤေႏြေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : ၅ း ၀၀ နာရီ ~ ၇ း ၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ : Alfa ဟိုတယ္ ရန္ကုန္ (ေခါင္မိုးထပ္)

အစားအေသာက္ႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံပါမည္။
* ဝင္ေၾကးေပးရန္မလိုပါ။ * ေဆြးေႏြးပြဲအား ညေန ၅ နာရီတိတိတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ * ညေနစာစားပြဲအား ည ၇ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

Alfa Hotel
အမွတ္ (၄၁)၊ နဝေဒးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊
၀၁ ၃၇၇၉၆၀ – ၇ (လိုင္း ၈ခု)
http://alfahotelyangon.com/


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

What is an Agent?
http://ryujifinance.com/mm-agent/

စတုတၴအၾကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲသတင္းလႊာ
http://ryujifinance.com/mm-report-4th-agent-seminar/

Sapphire Lounge & Bar
http://sapphireyangon.com/